Het is tijd
voor gezonde voeding

Eigenlijk weten we het allemaal wel:
onze schappen staan vol met ongezond eten.
Er zit te veel suiker in.
Te veel zout.
En te veel ongezond vet.
Fabrikanten doen te weinig om eten gezond te maken.
En ongezond eten en drinken maakt mensen ziek.

Maak ons eten weer gezond!

Tijd voor gezonde voeding

Teken de petitie!

Teken nu de petitie vóór regelgeving die ervoor zorgt dat fabrikanten de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten verlagen. Zo kunnen onze (klein-)kinderen gezond opgroeien en worden mensen niet meer onnodig ziek. Het is tijd: maak ons eten weer gezond!

Teken direct via het petitieblok hiernaast of klik hier voor meer informatie over de petitie.

Deel de petitie met familie en vrienden door deze toolkit te downloaden en te plaatsen op jouw eigen kanalen!

Teken nu de petitie vóór regelgeving die ervoor zorgt dat fabrikanten de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten verlagen. Zo kunnen onze (klein-)kinderen gezond opgroeien en worden mensen niet meer onnodig ziek. Het is tijd: maak ons eten weer gezond!

Teken direct via het petitieblok of klik hier voor meer informatie over de petitie.

Nieuw kabinet wil eten en drinken gezonder maken

Op weg naar een gezonde voedselomgeving voor ieder kind.

In het coalitieakkoord wordt gehoor gegeven aan de breed gesteunde oproep uit de samenleving voor een Gezonde Generatie in 2040. We zijn heel blij met de aandacht voor gezonde voeding. “Onze jeugd verdient een omgeving waarin het aanbod van eten en drinken gezond is. Er worden op dit gebied in het coalitieakkoord serieuze stappen gezet: een aangekondigde koerswijziging voor bindende afspraken met de voedingsindustrie voor gezondere voedingsmiddelen, invoering van een suikertaks, bescherming van kinderen tegen marketing, én de verlaging van btw op groente en fruit naar 0%”, aldus Bernique Tool, voorzitter van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie.

De gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting zijn verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). Met steun uit de zorg, wetenschap en tientallen maatschappelijke organisaties zoals gemeente Amsterdam en UNICEF.

Het nieuwe kabinet neemt een belangrijke stap door deze drie maatregelen op te nemen in het coalitieakkoord om te komen tot een gezonde voedselomgeving. De AVGG blijft de implementatie van de voedingsmaatregelen nauwlettend volgen. De voedselomgeving moet nú gezonder, zodat ieder kind in Nederland een gezond voedings- en drinkpatroon kan ontwikkelen. Want gezonde gewoontes op jonge leeftijd zullen leiden tot gezonde gewoontes in het volwassen leven. Zo groeit een generatie op die later minder ziek is.

Dit is onze inzet

Als iedereen weet dat het zo niet langer kan, waarom doen we hier dan niets aan?

Het is tijd. Tijd voor gezonde voeding.

Lees hieronder onze inzet voor de komende verkiezingen.
En klik hier voor de brief die we aan de informateur hebben gestuurd.

Klik hier voor ons Persbericht van 4 november 2021: Blokhuis blijft bij zelfregulering en volgt wens van Nederlanders niet op.

Het is tijd voor het gezonder maken van bewerkte voedingsmiddelen

Fabrikanten moeten worden verplicht om eten en drinken gezonder te maken. Door jaar op jaar telkens de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten te verlagen. Zo voorkomen we dat ongezond eten en drinken mensen ziek maakt.

Het is tijd voor minder suiker in frisdrank

In andere landen gebeurt het al: fabrikanten betalen meer belasting naarmate zij meer suiker in hun frisdranken stoppen. En het werkt! Om de belasting te vermijden, pasten vele frisdrankproducenten hun receptuur aan. Met als resultaat: minder suiker in de helft van alle frisdranken.

Dit willen we ook in Nederland. Een belasting op te veel suiker. Zodat de ziekmaker betaalt.

Het is tijd voor gezonde kindermarketing

Te weinig kinderen in Nederland hebben een gezond voedingspatroon. Er is te veel verleiding naar ongezond eten en drinken voor kinderen. Dat moet beperkt worden, want kinderen hebben het recht om op te groeien in een omgeving die bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Kindermarketing zou daarom alleen nog ingezet mogen worden om producten uit de Schijf van Vijf te promoten. Het komende kabinet kan hierin het verschil maken.

Download

onze volledige verkiezingsinzet

Iedereen weet het...

Fabrikanten stoppen te veel zout,
suiker en ongezond vet in producten.
De zorg weet het.
De wetenschap weet het.
De politiek weet het.
De Nederlander weet het.
En de supermarkten en fabrikanten weten het ook.

Jaap Seidell
Hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam

“Het aanpakken van ongezond eten gaat nog in te kleine stappen. Maar verschillende maatregelen kunnen de volksgezondheid al binnen een paar jaar flink verbeteren. Denk daarbij aan een verbod op reclames gericht op kinderen.”

Lees meer

Hanno Pijl
Internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

“Met alle tussendoortjes hebben mensen wel negen eetmomenten op een dag. Negen! Die dagelijkse berg suiker en zetmeel maakt ons simpelweg ziek.”

Lees meer

Simone Kukenheim
Wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport in Amsterdam

"Een omgeving waarin het eenvoudig en aantrekkelijk is om te kiezen voor gezonde producten is cruciaal voor een gezonde en kansrijke start. Als we alle kinderen gezond willen laten opgroeien, zijn forse stappen nodig van zowel rijksoverheid als voedingsindustrie.”

Lees meer

Ellen van Kleef
Universitair hoofddocent Marketing and Consumer Behaviour bij Wageningen University

“Het grootste deel van wat er wordt aangeboden in supermarkten is ongezond. Er is letterlijk heel veel werk aan de winkel.”

Lees meer

Eric van der Burg
bestuursvoorzitter Sociaal Werk Nederland

“Gezond eten en drinken hoort bij de basis van een krachtige samenleving waarin het welzijn van bewoners wordt gestimuleerd. Een samenleving waarin met name kinderen worden beschermd tegen ongezonde prikkels in hun voedingsomgeving.”

Lees meer

Martijn Brouwers
Hoogleraar Endocrinologie en Stofwisselingsziekten en internist-endocrinoloog in het Maastricht UMC+

“Dt tijd is rijp voor een suikertaks. Het is een van de noodzakelijke stappen om Nederland gezonder te maken.”

Lees meer

Het pad naar een gezonde samenleving

Het is tijd voor gezonde voeding. “Was het niet allang tijd daarvoor,” zul je denken. Dat klopt! Maar de realiteit is anders. We leven momenteel in een ongezonde voedselomgeving. Ongezond eten en drinken maakt mensen ziek.

Dit is het pad met een eerste reeks aan nodige maatregelen voor een gezonde voedselomgeving. Het doel? In 2040 heeft ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon.

2021

Nationaal systeem productverbetering

Er geldt een nationaal systeem voor productverbetering met jaarlijkse doelen om de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet te verlagen.

2021

Alleen kindermarketing voor Schijf van Vijf

Er geldt regelgeving die stelt dat reclame voor eten en drinken gericht op kinderen uitsluitend gezonde voeding aanprijst. Gezonde voeding omvat alleen producten die in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum vallen; het nationaal, onafhankelijk geldend model voor een gezond voedingspatroon.

2022

Belasting op te veel suiker in frisdrank

Er geldt een belastingmaatregel waarbij fabrikanten meer betalen naarmate zij meer suiker in hun frisdranken stoppen. Zodat de ziekmaker betaalt.

2025

Nederland koploper op gezonde voeding

In 2025 hebben we het gezondste kabinet ooit met een ambitieus pakket aan maatregelen voor een gezonde voedselomgeving.

2040

Ieder kind in Nederland heeft een gezond voedingspatroon

Als we de voedselomgeving nú gezonder maken, kan ieder kind in Nederland in 2040 een gezond voedingspatroon hebben. Want gezonde gewoontes op jonge leeftijd zullen leiden tot gezonde gewoontes in de rest van het leven waardoor een gezonde generatie opgroeit die later minder ziek zal zijn.

Veelgestelde vragen

Vind hier antwoord op veelgestelde vragen

Waarom zetten wij in op productverbetering?
Waarom zetten wij in op een suikertaks?
Waarom zetten wij in op gezonde kindermarketing?
Waarom richten wij ons op déze drie onderwerpen?
Wat willen we bereiken?
Hoe gaan we dat doen?
Snel naar:
Standpunten
Facts & Figures
De juiste producten kiezen